bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Wersje archiwalne: O jednostce

Wersja z dnia: 11.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany nazw i zmiany w wykazie placówek w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Wersja z dnia: 22.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej