bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Wersje archiwalne: Tryb działania

Wersja z dnia: 02.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887),