Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Numer sprawy: CAPOW.272.1.1.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 5 225 000 euro


Zamawiający:

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
al. 600 – lecia 9, 89 – 410 Więcbork


ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.capow-wiecbork.pl

Wielkość lub zakres zamówienia: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”

_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie BZP /opublikowano 12.10.2017r. /
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  / opublikowano 12.10.2017r. /
Projekt budowlany - załącznik nr 4 (1) / opublikowano 12.10.2017r. /

Projekt architektoniczno-budowlany - załącznik nr 4 (2) / opublikowano 12.10.2017r. /

Projekt architektoniczno-budowlany - załącznik nr 4 (3) / opublikowano 12.10.2017r. /

Przedmiar robót 1(+zagospodarowanie terenu + przyłącza) / opublikowano 12.10.2017r. /

Przedmiar robót 2  / opublikowano 12.10.2017r. /

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych / opublikowano 12.10.2017r. /

Zmiana ogłoszenia BZP / opublikowano 12.10.2017r. /

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego /opublikowano 31.10.2017r./

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 12.10.2017 16:33
Dokument oglądany razy: 2411
Podlega Ustawie