Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy: CAPOW.272.1.1.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 5 225 000 euro


Zamawiający:

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
al. 600 – lecia 9, 89 – 410 Więcbork


ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.capow-wiecbork.pl

Wielkość lub zakres zamówienia: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”

_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie BZP /opublikowano 28.03.2018r. /
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / opublikowano 28.03.2018r. /
Projekt budowlany - załącznik nr 4 (1) / opublikowano 28.03.2018r. /

Projekt architektoniczno-budowlany - załącznik nr 4 (2) / opublikowano 28.03.2018r. /

Projekt architektoniczno-budowlany - załącznik nr 4 (3) / opublikowano 28.03.2018r. /

Przedmiar robót 1(+zagospodarowanie terenu + przyłącza) / opublikowano 28.03.2018r./

Przedmiar robót 2 / opublikowano 28.03.2018r./

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych / opublikowano 28.03.2018r. /

Przedmiar -budowa 2 budynków.txt /opublikowano 28.03.2018r./

Przedmiar - Zagospodarowanie i przyłącza.txt /opublikowano 28.03.2018r./

Projekt zagospodarowania terenu - kolor /opublikowano 28.03.2018r./

Informacja z otwarcia ofert /opublikowano 12.04.2018r./

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /opublikowano 27.04.2018r./

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia /opublikowano 10.05.2018r./

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 28.03.2018 18:26
Dokument oglądany razy: 2217
Podlega Ustawie