Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

DOSTAWĘ SAMOCHODU 9 – OSOBOWEGO

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy
zamówienie na: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9 – OSOBOWEGO, FABRYCZNIE NOWEGO, PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
nr sprawy: POWW.042.1.2012.P
wartość: powyżej 14 tys euro
termin składania ofert: 16 lutego 2012 10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z Art.93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z punktem 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 02.02.2012 20:57
Dokument oglądany razy: 2348
Podlega Ustawie