Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zakup, dostawy i montaż wyposażenia dwóch placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcbor

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy: CAPOW.272.1.3.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamawiający:

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
al. 600 – lecia 9, 89 – 410 Więcbork


ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup, dostawy i montaż wyposażenia
dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//www.bip.capow-wiecbork.pl

Wielkość lub zakres zamówienia: Zakup, dostawy i montaż wyposażenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”

_____________________________________________

Pliki do pobrania :
Ogłoszenie BZP /opublikowano 22.10.2018r. /
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 1 meble pod zabudowe / opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 2 meble pokojowe / opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 3 dekoracje okien / opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 4 AGD / opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 5 meble kuchenne /opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 5  zał. nr 1 -  meble kuchenne /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 6 elektronika /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 2 do SIWZ -  formularz oferty  /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu  /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /opublikowano 22.10.2018r. /

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy  /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania /opublikowano 22.10.2018r. /
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitalowej  /opublikowano 22.10.2018r. /

Projekt - plan budynku  /opublikowano 24.10.2018r. /

Pytania i odpowiedzi /opublikowano 31.10.2018r. /

Informacja z otwarcia ofert /opublikowano 05.11.2018r. /

Zawiadomienie o unieważnieniu części I i III /opublikowano 06.11.2018r. /

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /opublikowano 08.11.2018r. /

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia - WYPOSAZENIE /opublikowano 28.11.2018r./

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 22.10.2018 16:20
Dokument oglądany razy: 1669
Podlega Ustawie