bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Przedmiot działania i kompetencje

Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną
i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.

Dyrektor Centrum Administracyjnego kieruje pracą Centrum oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektor Centrum Administracyjnego jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektora Centrum Administracyjnego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Dyrektor Centrum Administracyjnego jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych
z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych centrum, wobec organów administracji publicznej, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych.

Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w placówkach sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Organizację pracy Centrum Administracyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakres i sposób realizacji zadań określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Szczegółowy przedmiot działania oraz kompetencje zawarte są w statucie jednostki oraz regulamnie organizacyjnym umieszczonym na stronie BIP.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 02.02.2013
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 02.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 278