Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Zarządzenia Dyrektora - 2013 rok
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zarządzenia Dyrektora - 2013 rok

1. Zarządzenie Nr 1/2013r z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie obowiązywania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku
2. Zarządzenie Nr 1/2013r z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie obowiązywania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy
3. Zarządzenie Nr 3/2013r z dnia 02 stycznia 2013r.w sprawie obowiązywania Statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku
4. Zarządzenie Nr 4/2013r z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie obowiązywania Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku
5. Zarządzenie Nr 5/2013r z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie obowiązywania Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy
6. Zarządzenie Nr 6/2013r z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie obowiązywania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku
7. Zarządzenie Nr 7/ 2013 z dnia 02 stycznia 2013r w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
8. Zarządzenie Nr 8 / 2013 z dnia 02 stycznia 2013r w sprawie instrukcji określającej zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim.
9. Zarządzenie Nr 9 / 2013 z dnia 02 stycznia 2013r w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
10. Zarządzenie Nr 10 / 2013 z dnia 02 stycznia 2013r w sprawie Instrukcji w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
11. Zarządzenie Nr 11 / 2013 z dnia 02 stycznia 2013r w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
12.

Zarządzenie Nr 12/2013r z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Więcborku i Małej Cerkwicy.

13. Zarządzenie Nr 13/2013r z dnia 22 lutego 2013r w sprawie zmiany dotychczasowych kontaktów e-mail obowiązujących w Centrum Administracyjnym POW w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
14. Zarządzenie Nr 14/2013r z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia posiedzeń Stałego Zespołu do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka
15. Zarządzenie Nr 15/2013r z dnia 05 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Procedury Hospitacji w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy
16. Zarządzenie Nr 16/2013r z dnia 06 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w WięcborkuOpublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 14.04.2015
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 496