Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Procedury obowiązujace w placówce
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

WYKAZ PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W WIĘCBORKU I MAŁEJ CERKWICY

1. Procedura postępowania w przypadku podjęcia próby samobójczej przez wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
2. Procedura postępowania w przypadku łamania praw dziecka
3. Procedura postępowania dotycząca zwalniania wychowanków poza teren placówki
4. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka
5. Procedura umieszczenia wychowanka w szkole i jego uczęszczania do szkoły
6. Procedury postępowania dotyczące urlopowania wychowanków do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej
7. Procedura postępowania wobec wychowanka, u którego podejrzewa się posiadanie substancji narkotycznej
8. Procedura objęcia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej opieką psychoterapeutyczną
9. Procedura postępowania w przypadku odnalezienia substancji narkotycznej na terenie POW
10. Procedura postępowania w razie wypadku lub konieczności umieszczenia wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w szpitalu specjalistycznym
11. Procedura postępowania w sytuacjach samookaleczenia się wychowanka lub innych związanych z narażeniem życia
12. Procedura postępowania w sytuacjach samookaleczenia się wychowanka lub innych związanych z narażeniem życia
13. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia skłonności samobójczych u wychowanka.
14. Procedura kwalifikowania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej do pomocy pedagogiczno – terapeutycznej w placówce
15. Procedura kontaktu ze szkołą
16. Procedura diagnozy psychologicznej dziecka
17. Procedura diagnozowania pedagogicznego wychowanka
18. Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Więcborku i Małej Cerkwicy
19. Procedura dotycząca współpracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku i Małej Cerkwicy z wolontariuszami
20. Procedura współpracy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku i Małej Cerkwicy z Rodziną Zaprzyjaźnioną
21. Procedura mycia rąk
22. Postępowanie z odpadami medycznymi przez pielęgniarki
Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Małej Cerkwicy
23. Procedura sprzątania gabinetu pielęgniarskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Małej Cerkwicy
24. Procedura kwalifikowania wychowanka do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
25. Procedura przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko – KIESZONKOWE
26. Procedura skierowania i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
27. Procedura współpracy z rodzicami dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu sępoleńskiego
28. Procedura dotycząca opracowywania i realizacji Planów Pomocy Dziecku oraz współpracy z rodziną
29. Procedura przyjęcia dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej na terenie powiatu sępoleńskiego
30. Procedura postępowania przeciwepidemiologicznego
31. Procedura dotycząca działań związanych z leczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
32. Procedura powrotu wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej do zdrowia
33. Procedura związana z hospitalizacją dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej socjalizacyjnej
34. Procedura leczenia specjalistycznego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej
35. Procedura opieki nad chorym dzieckiem w placówce opiekuńczo – wychowawczej
36. Procedura podawania leków w placówce opiekuńczo – wychowawczej
37. Procedura zgonu wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
38. Procedura dotycząca długoterminowego zwalniania
wychowanków na wyjścia - urlopowania
39. Procedura przyjmowania darów pieniężnych i rzeczowych przez wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej socjalizacyjnej
40. Procedura wybierania odzieży i dokonywania zakupów przez wychowawcę wraz z wychowankiem (dotyczy odzieży i obuwia)
41. Procedura wyjazdu na wycieczkę z grupą wychowawczą w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
42. Procedura dotycząca korzystania z komputera w dni powszednie i weekendy przez wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej
43. Procedury odwiedzin wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
44. Procedura sprawowania opieki nad wychowankiem do lat 3
45. Procedura posiadania i użytkowania telefonów komórkowych, oraz innego sprzętu multimedialnego z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu przez wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
46. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego wychowanka
47. Procedura usamodzielniania pełnoletnich wychowanków
48. Procedura przyjmowania dzieci do placówki w trybie interwencyjnym
49. Procedura w związku z posiadaniem i spożywaniem alkoholu przez wychowanka w placówce i poza nią
50. Procedura postępowania w sytuacji stosowania przemocy związanych z agresją fizyczną między wychowankami
51. Procedura postępowania w przypadku współżycia nieletnich wychowanków na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej socjalizacyjnej
52. Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej
53. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia placówki i cudzej własności.
54. Procedura postępowania w przypadku odwiedzin wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej
55. Procedura profilaktyki wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej
56. Procedura sporządzania opinii do Sądów i innych instytucji wspierającychOpublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 13.12.2015
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 13.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 802