Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - 2017
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Umowy 2017

Informacja dotycząca zawartych umów pomiędzy:
Nabywcą – Powiatem Sępoleńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskim, NIP 561 13 27 106
Odbiorcą - Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Aleja 600-lecia 9, reprezentowanym przez:
Beatę LIDA - Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, przy kontrasygnacie
Ewy TOMASZ - Głównego Księgowego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,

z firmami zewnętrznymi w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług, z którymi zostały zawarte umowy od 1.01.2017r do 31.12.2017r

1. Firma PRZEWÓZ OSÓB I TRANSPORT „MAR-KIEL” Kielich Marian,
reprezentowaną przez:
Pana Mariana KIELICH – zamieszkałego przy ul. Brzozowej 10, 89-410 Więcbork
Przedmiotem umowy jest:
„Dowóz posiłków dla Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy”

2. Radosław Giłka, Duża Cerkwica 24, 89-430 Kamień Krajeński,
Przedmiotem umowy jest:
„ Dostawa Eko-groszku od 01 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r na potrzeby ogrzania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małej Cerkwicy”.

3. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnym „VITA” Skórczewska i Partnerzy – Pielęgniarki, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4
reprezentowanym przez:
Panią Zdzisławę Skórczewską o numerze NIP 5611429551, REGON 092573477.
Przedmiotem umowy jest:
„Świadczenie usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Małej Cerkwicy”Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 10.01.2017
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 10.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 726