Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Procedury obowiązujace w placówce
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

WYKAZ PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W DOMACH DLA DZIECI W WIĘCBORKU I MAŁEJ CERKWICY

1.     Procedura postępowania w przypadku podjęcia próby samobójczej przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

2.     Procedura postępowania w przypadku łamania praw dziecka.

3.     Procedura postępowania dotyczącego zwalniania wychowanków poza teren placówki.

4.     Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka.

5.     Procedura umieszczenia wychowanka w szkole i jego uczęszczania do szkoły.

6.     Procedury postępowania dotyczącego urlopowania wychowanków do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej.

7.     Procedura objęcia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej opieką psychoterapeutyczną.

8.     Procedura postępowania w razie wypadku lub konieczności umieszczenia wychowanka Domu Dla Dzieci w szpitalu specjalistycznym.

9.      Procedura postępowania w kwestii funkcjonowania nieletniej matki z dzieckiem/dziećmi.

10.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia skłonności samobójczych u wychowanka.

11.  Procedura kwalifikowania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej do pomocy pedagogiczno-terapeutycznej w Domach Dla Dzieci.

12.  Procedura kontaktu ze szkołą.

13.  Procedura diagnozy psychologicznej dziecka.

14.  Procedura diagnozowania pedagogicznego wychowanka.

15.  Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich w Domach Dla Dzieci.

16.  Procedura dotycząca współpracy Domach Dla Dzieci z wolontariuszami.

17.  Procedura współpracy Domów Dla Dzieci z Rodziną Zaprzyjaźnioną.

18.  Procedura mycia rąk.

19.  Procedura kontaktowania się wychowawców prowadzących z wychowankami przebywającymi w: szpitalach, MOW, MOS, internatach.

20.  Procedura sprzątania pomieszczenia, w którym przetrzymywane są leki i inne specyfiki pierwszej pomocy dla wychowanków Domów Dla Dzieci.

21.  Procedura Kwalifikowania wychowanka do badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

22.  Procedura przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko – kieszonkowe.

23.  Procedura skierowania i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

24.  Procedura współpracy z rodzicami i dziećmi umieszczonymi w Domach Dla Dzieci na terenie powiatu sępoleńskiego.

25.  Procedura dotycząca opracowania i realizacji Planów Pomocy Dziecka oraz współpracy z rodziną.

26.  Procedura przyjęcia dzieci do Domu dla Dzieci na terenie powiatu sępoleńskiego.

27.  Procedura postępowania przeciw epidemiologicznego w Domach Dla Dzieci.

28.  Procedura dotycząca działań związanych z leczeniem dzieci w Domach Dla Dzieci.

29.  Procedura powrotu do zdrowia wychowanka Domu Dla Dzieci.

30.  Procedura związana z hospitalizacją dziecka przebywającego w Domu Dla Dzieci.

31.  Procedura leczenia specjalistycznego wychowanka Domu dla Dzieci.

32.  Procedura opieki nad chorym dzieckiem w Domu dla Dzieci.

33.  Procedura podawania leków w domach Dla Dzieci.

34.  Procedura zgonu wychowanka w Domu dla Dzieci.

35.  Procedura dotycząca długoterminowego zwalniania wychowanków na wyjścia –urlopowania.

36.  Procedura przyjmowania darów pieniężnych i rzeczowych przez wychowanków Domu dla Dzieci.

37.  Procedura wybierania odzieży i dokonywania zakupów przez pracowników CADDD wraz z wychowankiem ( dotyczy odzieży i obuwia).

38.  Procedura wyjazdu wychowanków na wycieczkę z grupą wychowawczą w Domach Dla Dzieci.

39.  Procedura dotycząca korzystania z komputera w dni powszednie i weekendy przez wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy.

40.  Procedura sprawowania opieki nad wychowankiem do lat 3.

41.  Procedura posiadania i użytkowania telefonów komórkowych, oraz innego sprzętu multimedialnego z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu przez wychowanków Domu dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.

42.  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego wychowanka.

43.  Procedura usamodzielniania pełnoletnich wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy.

44.  Procedura przyjmowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej w trybie interwencyjnym.

45.  Procedura w związku z posiadaniem i spożywaniem alkoholu przez wychowanka w Domu dla Dzieci i poza nim.

46.  Procedura postępowania w sytuacji stosowania przemocy związanych z agresją fizyczną między wychowankami.

47.  Procedura postępowania w przypadku współżycia nieletnich wychowanków na terenie Domów Dla Dzieci.

48.  Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej.

49.  Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia Domu Dla Dzieci i cudzej własności.

50.  Procedura postępowania w przypadku odwiedzin wychowanków w Domu Dla Dzieci.

51.  Procedura profilaktyki wychowanków przebywających w Domu Dla Dzieci.

52.  Procedura sporządzania opinii o wychowanku Domu Dla Dzieci kierowanej do Sądu Rodzinnego, PCPR-u, i innej instytucji, która poprosi o opinię.

53.  Procedura odbioru wychowanka z ucieczki, komisariatu policji i innych miejsc, gdzie wychowanek nie powinien przebywać.

54.  Procedura w sprawie samowolnego opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przez wychowanka.

55.  Procedura kwalifikowania do pomocy pedagogiczno-terapeutycznej w Domu Dla Dzieci.

56.  Procedura umieszczenia wychowanka w internacie/brusie szkolnej.

57.  Procedura umieszczenia i kształcenia wychowanka w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

58.  Procedura dotycząca współpracy Domów Dla Dzieci z wolontariuszami.

59.  Procedura umieszczenia wychowanka w szkole.

60.  Procedura nagradzania wychowanków i wyciągania konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminu Domu Dla Dzieci.

61.  Procedura w sprawie odprowadzenia i powrotów wychowanków ze szkoły.

62.  Procedura w sprawie dysponowania świadczeniem wychowawczym dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

63.  Procedura w sytuacji potencjalnego zagrożenia koronawirusem.

64.  Procedura w sprawie badania temperatury ciała pracowników.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 30.11.2020
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 13.12.2015
Dokument oglądany razy: 4 224