Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Tryb działania
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Tryb działania

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, zwane dalej Centrum Administracyjnym, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
2) ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887),
6) Statutu,
7) regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu,
8) innych powszechnie obowiązujących przepisów.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 30.11.2020
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 02.02.2013
Dokument oglądany razy: 5 476