Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przedmiot działania i kompetencje
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Przedmiot działania i kompetencje

Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną
i organizacyjną domów dla dzieci prowadzonych przez Powiat Sępoleński.

Dyrektor Centrum Administracyjnego kieruje pracą Centrum oraz domów dla dzieci.
Dyrektor Centrum Administracyjnego jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum oraz domów dla dzieci.
Dyrektora Centrum Administracyjnego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Dyrektor Centrum Administracyjnego jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych
z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych centrum, wobec organów administracji publicznej, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych.

Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w placówkach sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Organizację pracy Centrum Administracyjnego oraz domów dla dzieci, zakres i sposób realizacji zadań określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Szczegółowy przedmiot działania oraz kompetencje zawarte są w statucie jednostki oraz regulaminie organizacyjnym umieszczonym na stronie BIP.

 Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 30.11.2020
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 02.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 770