Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Zarządzenia Dyrektora - 2019 rok
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zarządzenia Dyrektora - 2019 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Planu Kontroli Zarządczej na 2019r.


2. Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu hospitacji na rok 2019 w ramach kontroli zarządczej dla Starszych Wychowawców Koordynatorów i Wychowawcy Koordynatora w Domu dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku i Domu Dla Dzieci Nr 3 w Malej Cerkwicy.


3. Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Planu Pracy dla Grup Wychowawczych na rok 2019 w ramach realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Domu dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku i Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


4. Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Planu Pracy Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy na rok 2019.


5. Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z apteczki znajdującej się na terenie Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku.


6. Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


7. Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku.


8. Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z apteczki znajdującej się na terenie Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku.


9. Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z apteczki znajdującej się na terenie Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku.


10. Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z apteczki znajdującej się a terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


11. Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


12. Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku.


13. Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku.


14. Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


15. Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, al. 600-lecia 9.


16. Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, al. 600-lecia 9.


17. Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowego konta poczty elektronicznej przez pracowników Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


17a. Zarządzenie Nr 17a/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


18. Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie Przyjmowania darowizn pieniężnych i rzeczowych przez Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.Opublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 09.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 597