Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Umowy 2019
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Umowy 2019

Umowy 2019
Informacja dotycząca zawartych umów pomiędzy:


Nabywcą – Powiatem Sępoleńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskim, NIP 561 13 27 106
Odbiorcą - Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Aleja 600-lecia 9, reprezentowanym przez:


Beatę LIDA - Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, przy kontrasygnacie


Ewy TOMASZ - Głównego Księgowego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,


z firmami zewnętrznymi w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług, z którymi zostały zawarte umowy od 1.01.2019r do 31.12.2019r


1. Radosław Giłka, Duża Cerkwica 24, 89-430 Kamień Krajeński, NIP 5611235255
Przedmiotem umowy jest: „ Dostawa Eko-groszku od 01 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r na potrzeby ogrzania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małej Cerkwicy”.


2. Przedsiębiorstwo budowlane „ INŻTECH” Andrzej Kobus, ul. Kościuszki 24, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznego przeglądu technicznego budowli i budynków na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z Prawo Budowlane.
Opublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 09.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 948