Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Zarządzenia Dyrektora - 2021 rok
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zarządzenia Dyrektora - 2021 rok

1. Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021 w Centrum Administracyjnym Domów Dla w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4 w Malej Cerkwicy dla pracowników pracujących w systemie 8 – godzinnym od poniedziałku do piątku.


2. Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie Planu Kontroli Zarządczej na 2021 r.


3. Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu hospitacji na rok 2021 w ramach kontroli zarządczej dla Starszych Wychowawców Koordynatorów: Dom Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Dom Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Dom Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy, Dom Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


4. Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie Planu Pracy dla Grup Wychowawczych na rok 2021 w ramach realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy.


5. Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania Planu Pracy dla Domu Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy na rok 2021.


6. Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie korzystania z apteczki znajdującej się na terenie Domu dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


7. Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


8. Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy.


9. Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 01 stycznia 2021 r. w sprawie przyjmowania darowizn pieniężnych i rzeczowych przez Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy, Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


10. Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy, Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy w oparciu o Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


11. Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownicze w Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


12. Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownicze w Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku.


13. Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownicze w Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy i Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.

14. Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 08.02.2021 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, al. 600-lecia 9. 

15. Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 08.02.2021 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, al. 600-lecia 9. 

16. Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 22.02.2021 r. w sprawie: Przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 wraz z harmonogramem.

17. Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku.


18. Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zapewnienia właściwego postępowania z depozytami pieniężnymi wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy, Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy.


19. Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas wojny.


20. Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas pokoju.


21. Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas wojny.


22. Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas pokoju.


23. Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas wojny.


24. Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas pokoju.


25. Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas pokoju.


26. Zarządzenie Nr 26/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku na czas wojny.


27. Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (HACCP) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w: Domu Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku, ul. Korczaka 1, Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku, ul. Korczaka 3, Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy 18/1, Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy 18/2.

28. Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. 

29. Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku z dnia 24.04.2021 r. w sprawie wysokości kwoty do własnego dysponowania przez wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy. Opublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 27.04.2021
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 12.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 732